• Rekisteröi tuote

Takuu

Voit luottaa siihen, että Sealy-tuotteet kestävät pitkälle tulevaisuuteen. Kaiken varalta jokaiselle Sealy-tuotteelle annetaan takuu. Toivomme, että seuraavassa annetut takuuohjeet rauhoittavat mielesi.

Ota huomioon, että ilmoitetut takuutiedot toimivat vain viitteenä, eivätkä ne kelpaa ostotodistukseksi. Takuuta sovelletaan vain silloin, kun tuote ostetaan valtuutetulta Sealyn jälleenmyyjältä.

Jos verkkolomake täytetään oikein ja lähetetään, takuu on voimassa:
– 10 vuotta patjojen ja runkojen osalta
– 3 vuotta tyynyjen osalta
– 2 vuotta vuodepohjien osalta
– 2 vuotta lisävarusteiden osalta (vuodepohjat, lakanat ja jalat).
HUOMIO: patjan tuote-etiketti TÄYTYY säilyttää tuotteessa takuun ylläpitämiseksi.

Miten pitkään rajoitettu takuu on voimassa?
Mitä rajoitettu takuu kattaa?
Mitä rajoitettu takuu EI KATA?
Paloturvallisuus
Jos havaitsen ongelmia, mitä minun täytyy tehdä?
Jotta rajoitettu takuu olisi voimassa, seuraavien ehtojen ON TÄYTYTTÄVÄ:
Mitä Sealy tekee ongelman ilmetessä?
Yksinomaiset oikeudet / muut takuun rajoitukset
Tuotteiden hoito
Takuuaika
Pohjien takuu

Miten pitkään takuu on voimassa? takaisin sivun yläreunaan
Takuu astuu voimaan ostopäivänä seuraavassa mainituin ehdoin. Jos Sealy korjaa tai vaihtaa tuotteesi, takuun voimassaolo jatkuu alkuperäisestä ostopäivästä lähtien.

Mitä takuu kattaa? takaisin sivun yläreunaan
Takuu koskee vain tuotteen alkuperäistä ostajaa, ja se kattaa vain valmistusvirheet silloin, kun normaalikäytössä olevaa tuotetta käsitellään oikein.
On muistettava, että vartalon jättämät painaumat ovat uusien patjojen normaali ominaisuus. Painaumat tarkoittavat, että verhoilukerrokset ovat mukautumassa vartalosi muotoihin.

Mitä takuu EI KATA? takaisin sivun yläreunaan
Takuu EI KATA seuraavia: patjakangas, mieluinen jäykkyys, sängyn korkeus, nesteen läikkyminen, palovauriot, väärinkäytöstä tai epänormaalista käytöstä johtuvat vääntymät tai patjan tai pohjan vauriot, sopimattoman pohjan kanssa käytöstä johtuvat vauriot, käytetyt vuodevaatteet, ”sellaisenaan” myydyt vuodevaatteet, näytekappaleet, sopimattomien vuoderunkojen käytöstä johtuvat vauriot sekä kustannukset, jotka aiheutuvat tuotteiden kuljetuksesta, tarkastamisesta tai poisviennistä. Takuu EI KATA myöskään alle 4 cm syviä, normaaleja vartalon painaumia tai painanteita (jotka eivät liity pohjan notkolle menoon). Jos todetaan, että painauma johtuu väärinkäytöstä tai muista tekijöistä kuin tuotevirheestä, takuuta ei sovelleta tähän tapaukseen. Tämä takuu EI KATA myöskään niitä tuotteita, jotka löydetään kohtuuttoman epähygieenisistä oloista, eli tuote on niin läpikotaisin likainen, että 1) tarkastaja ei kykene tarkoituksenmukaisesti tarkastamaan tuotteen kuntoa altistumatta mahdollisesti vaarallisille ruumiinnesteille, veren välityksellä tarttuville patogeeneille tai muille huomattavan vahingon mahdollisesti aiheuttaville aineille tai 2) olosuhteet viittaavat muuten siihen, että tuotteeseen on kohdistunut normaalista käytöstä ja kulumisesta tuntuvasti poikkeavaa väärinkäyttöä.

Paloturvallisuus takaisin sivun yläreunaan
Tämä tuote on paloa hidastavia aineita koskevien standardien mukainen. Sängyn osien palonkestävyys voi kuitenkin heikentyä vaarallisesti, jos tapahtuu jokin seuraavista: patjan ulompi päällinen tai pohja vaurioituu, repeytyy tai reikiintyy tai patjan kantokahvat repeytyvät irti patjan sivulta, koska tuotteisiin kohdistuu väärinkäyttöä tai niitä käytetään yleensäkin virheellisesti, käsitellään luvattomalla tahranpoistoaineella tai samantapaisilla aineilla oston jälkeen. Sängyn osat ovat liekehtimättömiä mutta eivät tulenkestäviä. Siksi on tärkeää, että liekit tai mitkä tahansa tulen sytyttävät tai kovaa kuumuutta synnyttävät laitteet (kuten halogeenilamput, kynttilät, lämmittimet, hankautuneet sähköjohdot jne.) pidetään kaukana sängyn osista ja lasten ulottumattomissa. SÄNGYSSÄ EI SAA TUPAKOIDA.

Jos havaitsen ongelmia, mitä minun täytyy tehdä? takaisin sivun yläreunaan
Ensiksi on otettava yhteyttä jälleenmyyjään, jolta patja tai pohja on ostettu. Jos et voi mennä liikkeeseen tai olet muuttanut muualle, ota yhteyttä valtuutettuun Sealyn jälleenmyyjään.

Jotta rajoitettu takuu olisi voimassa, seuraavien ehtojen on täytyttävä: takaisin sivun yläreunaan
1) Olet tuotteen alkuperäinen ostaja, ja olet ostanut tuotteen valtuutetulta jälleenmyyjältä. 2) Sinulla on tallella liikkeestä saatu alkuperäinen ostokuitti tai muita todisteita ostopäivästä, jälleenmyyjästä ja myyntihinnasta. 3) Tuotteessa on vielä alkuperäinen tuote-etiketti.

Mitä Sealy tekee ongelman ilmetessä? takaisin sivun yläreunaan
Jos korvausvaatimus esitetään ennen rajoitetun takuun umpeutumista takuun kattaman vian takia, Sealy oman harkintansa mukaan korjaa tai vaihtaa viallisen tuotteen kohtuullisessa ajassa omassa maassasi. Kulut eivät kata kuljetus- ja tarkastuskustannuksia.
Sealy varaa itselleen oikeuden vaihtaa viallisen tuotteen samanarvoiseen tai suurempiarvoiseen tuotteeseen. Sealy ei takaa vaihtavansa tämänhetkistä patjaasi ja/tai pohjaasi aivan samanlaiseen tuotteeseen.

Yksinomaiset oikeudet / muut takuun rajoitukset takaisin sivun yläreunaan
MIKÄ TAHANSA TUOTETTA KOSKEVA EPÄSUORA TAKUU, MUKAAN LUKIEN EPÄSUORA TAKUU TUOTTEEN KAUPATTAVUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, EI TULE JATKUMAAN TÄMÄN RAJOITETUN TAKUUN VOIMASSAOLOAIKAA PITEMPÄÄN. RAJOITETTU TAKUU ALKAA PÄIVÄSTÄ, JOILLOIN KULUTTAJA OSTAA TUOTTEEN. TÄMÄN TAKUUN EHDOT OVAT KULUTTAJAN AINUT JA YKSINOMAINEN OIKEUS SIINÄ TAPAUKSESSA, ETTÄ TUOTE VIOITTUU TAKUUN VOIMASSAOLOAIKANA. EMME OLE VASTUUSSA SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TÄMÄN TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ SITÄ TAI TÄMÄN TAI JONKIN MUUN ILMOITETUN TAI EPÄSUORAN TAKUUN RIKKOMISESTA.
Tämä takuu on voimassa vain ostomaassa, ja se antaa kuluttajalle tietyt lailliset oikeudet, jotka voivat olla eri maissa erilaisia. Tämä takuu ei vaikuta kuluttajan lakiperusteisiin oikeuksiin.

Tuotteiden hoito takaisin sivun yläreunaan
(tuotekohtaiset hoito-ohjeet löytyvät kunkin tuotteen sivulta)
YLEISET PATJANHOITO-OHJEET

• Patjaa täytyy kantaa pitkällään sivupuoli alaspäin. Tämä tekee patjan käsittelystä helpompaa ja estää vaurioiden syntymisen.

• Patjan hygieenisyyttä ylläpidetään käyttämällä sijauspatjaa (etenkin siinä tapauksessa, että lapset käyttävät sänkyä).

• Seuraavia asioita täytyy välttää: Patjaa EI SAA vääntää, sillä EI SAA seistä tai hyppiä, siihen EI SAA käyttää kuivapesuaineita ja sille EI SAA kaataa nesteitä. Patjan ja pohjan väliin ei saisi asettaa lautaa. Tuote-etikettiä EI SAA hävittää: se TÄYTYY säilyttää tuotteessa takuun voimassaolon varmistamiseksi.

• Patjan saatuasi anna sen tuulettua muovipakkauksesta oton jälkeen, jolloin uuden patjan tuoksu haihtuu nopeasti. Käytä kunnollista keskituellista vuoderunkoa, jotta takuusi pysyisi voimassa.

• Älä käännä patjaa ympäri. Sealy-patjoissa on Comfort-kerrokset vain yhdellä puolella. Patja tulee kääntää ajoittain eri asentoon, jotta verhoilukerroksiin jäisi mahdollisimman vähän vartalon painaumia.

• Vahinkoja sattuu, mutta yritä välttää veden tai muiden nesteiden joutumista patjalle. Suosittelemme, että käytät sijauspatjaa ja imuroit Sealy-patjasi säännöllisesti pitääksesi sen moitteettomassa kunnossa. Käytä tahrojen puhdistamiseen mietoa saippuaa ja kylmää vettä pieninä määrinä. Älä liota patjaa tai pohjaa minkäänlaisella kemialliseen pesuun käytettävällä saippualla, sillä tällaiset tuotteet voivat vähentää sängyn mukavuutta ja vahingoittaa verhoilua.

Takuuaika takaisin sivun yläreunaan
Takuu on voimassa ostopäivästä alkaen. Ostopäivä on päivä, joka on kirjattu ostokuittiin. Jos ostettua tuotetta ei enää valmisteta, Sealy määrittää oman harkintansa mukaan vastaavan mallin jälleenmyyntihinnan, jota käytetään korjauksen tai vaihdon kustannusten määrittämiseen.

Pohjien takuu takaisin sivun yläreunaan
2 vuotta materiaali- ja valmistusvikojen varalta vuodepohjille ja -rungoille (myös moottoroiduille osille)